Ασφαλιστικά Ταμεία

Το εργαστήριό μας έχει συνάψει σύμβαση με τον ασφαλιστικό οργανισμό ΕΟΠΥΥ ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω ταμεία:

    ΟΠΑΔ (ΔΗΜΟΣΙΟ)
    ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ
    ΙΚΑ
    Ο.Α.Ε.Ε.
    ΟΓΑ
    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗ & ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ)
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΕΤΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ)
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΗΛΠΑΠ
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΗΣΑΠ
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΕΑΠΑΠ ΔΕΗ
    ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΟΤΕ
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ)
    ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ ΕΤΒΑ
    ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ)
    ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
    ΕΤΑΑ - ΤΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ)
    ΕΤΑΑ - ΤΑ.Ν (ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ )
    ΕΤΑΑ - ΤΥΔΑ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ)
    ΕΤΑΑ - ΤΥΔΠ (ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ)
    ΕΤΑΑ - ΤΥΔΕ ( ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
    ΕΤΑΠ- ΜΜΕ

Οι ασφαλισμένοι προσκομίζουν το ηλεκτρονικά καταχωρημένο παραπεμπτικό τους την ημέρα της αιμοληψίας. Το παραπεμπτικό ισχύει για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του και οι ασφαλισμένοι χρεώνονται το 15% του κόστους των εξετάσεων.