Εξατομικευμένη διαγνωστική ανάλυση από τον εργαστηριακό ιατρό.

Για εμάς πίσω από κάθε εξέταση υπάρχουν άνθρωποι!

Ιατρικές εξετάσεις με ανθρώπινο πρόσωπο.

Η προσωπική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας εξέτασης από τον ίδιο ιατρό σας εξασφαλίζει την περαιτέρω σωστή γνωμάτευση.

Είμαστε κοντά σας με επιστημονική υπεροχή αλλά κυρίως με αγάπη και φροντίδα, ακόμα και μετά τα ιατρικά αποτελέσματα σαν να πρόκειται για τις εξετάσεις του δικού μας ανθρώπου.

Ο ιατρός βιοπαθολόγος αναλύει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και αξιολογεί την κλινική κατάσταση του ασθενούς συμβάλλοντας ουσιαστικά στην διαγνωστική και ιατρική σύσταση για κάθε εξεταζόμενο ως ξεχωριστή περίπτωση.

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 9001:2008

Είναι εξοπλισμένο με πιστοποιημένους αναλυτές κορυφαίων εταιριών όπως :

» Βιοχημικός - Ανοσολογικός  - Ορμονολογικός  Αναλυτής:    ARCHITECT Ci 8200 Compact  Abbott
» Αιματολογικός Αναλυτής:    SYSMEX XT 1800